FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९ २०७८/७९ 05/25/2022 - 12:33 PDF icon पर्यटन काज.pdf
कञ्चन गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७८ २०७८/७९ 02/06/2022 - 10:50 PDF icon कञ्‍चन गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन,२०७८.pdf
कञ्‍चन गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८ २०७८/७९ 12/13/2021 - 10:52 PDF icon फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf
कञ्‍चन गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ २०७८/७९ 10/29/2021 - 12:20 PDF icon गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
कञ्चन गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७८ २०७८/७९ 10/29/2021 - 12:17 PDF icon कञ्‍चन गाउँपालिकाको फोहोरमैला सम्बन्धी ऐन,२०७८.pdf
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ २०७८/७९ 08/18/2021 - 11:57 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
सहकारी एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ २०७८/७९ 08/18/2021 - 11:56 PDF icon सहकारी एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
कञ्चन गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७६ २०७८/७९ 07/25/2021 - 17:11 PDF icon वन ऐन,०७६.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ २०७८/७९ 07/25/2021 - 17:10 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८.pdf
कञ्चन गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ २०७८/७९ 07/25/2021 - 17:08 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७८.pdf

Pages

वडा अध्यक्ष र सचिवहरु

वडा अध्यक्षहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
हरि नारायण चौधरी ९८५७०३७१२१
टेक बहादुर गुरुङ्ग ९८५७०३९९१८
टिका राम सापकोटा ९८४७२४६२९६
केशर बहादुर खत्री ९८४७३३४७७७
कुल प्रसाद पौडेल ९८५७०३४०३२

वडा सचिवहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
वृष बहादुर पुलामि ९८५७०३७३००
गंगा घिमिरे ९८47523183
चक्रपाणी पौडेल ९८४७२५५२७९
राजेन्द्र  पौडेल ९८६७१५०८९३
पुष्पा पाण्डे ९८६७१२५७२२

हम्रो कार्यालय रहेको स्थान

मन्त्रालयहरुका Website

महत्वपुर्ण WEBSITES हरु