FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०३७९१५

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७१८३४

प्रवक्ता

ईमेल: chitralaltulachan@gmail.com
फोन नं: ९८४३५७०७५३

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०३४०३२

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४७२४६२९६

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०३९९१८
हरि नारायण थारु

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०३७१२१

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८६७३३४७७७

वडा अध्यक्ष र सचिवहरु

वडा अध्यक्षहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
हरि नारायण चौधरी ९८५७०३७१२१
टेक बहादुर गुरुङ्ग ९८५७०३९९१८
टिका राम सापकोटा ९८४७२४६२९६
केशर बहादुर खत्री ९८६७३३४७७७
कुल प्रसाद पौडेल ९८५७०३४०३२

वडा सचिवहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
गंगा घिमिरे ९८४७५२३१८३
लक्ष्मि शर्मा ९८४७००८१०८
चोलाकान्त पाण्डेय ९८४९५१७२६३
चक्रपाणी पौडेल ९८४७२५५२७९
राजेन्द्र पौडेल ९८६७१५०८९३

हम्रो कार्यालय रहेको स्थान

मन्त्रालयहरुका Website

महत्वपुर्ण WEBSITES हरु