FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कञ्चन विकास योजना किताव आ.व. २०७८-७९

२०७८/७९ 08/22/2021 - 18:51 PDF icon कञ्चन विकास योजना आ.व. २०७८-७९.pdf

कञ्चन गाउँपालिकाकाे आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट।

७७/७८ 06/28/2021 - 17:39 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको आ.व. २०७८-७९ को बजेट .pdf

कञ्चन गाउँपालिकाकाे आर्थिक वर्ष २०७८-७९ आय व्ययको विवरण बजेट विवरण

७७/७८ 06/25/2021 - 10:00 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको आ.व. २०७८-७९ को बजेट बक्तव्य (1).pdf

आ.ब. ०७७/७८ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट पुस्तिका

७७/७८ 03/19/2021 - 12:21 PDF icon kanchan book.pdf

कञ्चन गाउँपालिका २०७७/२०७८ को बजेट वक्तब्य।

७६/७७ 06/24/2020 - 15:16 PDF icon बजेट बक्तब्य २०७७-७८ फाइनल.pdf

कञ्चन गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/२०७८

७६/७७ 06/19/2020 - 17:42 PDF icon कञ्चन गा.पा.को आ.व.०७७-७८ नीति तथा कार्यक्रम.pdf

कञ्चन गाउँपालिका आ.व. २०७६/७७ मा लिइने विभिन्न करहरु

७६/७७ 01/12/2020 - 10:12 PDF icon IMG_0001.pdf

कञ्चन गाउँपालिकाको बजेट कार्यक्रम २०७५/०७६

७५/७६ 07/10/2018 - 16:03 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको बजेट कार्यक्रम २०७५/०७६

कञ्चन गाउँपालिकाको निती तथा कार्यक्रम २०७५/०७६

७३/७४ 06/19/2018 - 15:08 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको निती तथा कार्यक्रम २०७५/०७६

गााँउपालिका भित्र रहेका विद्यालय कार्यरत शिक्षकहरुको पहिलो चौमालसक निकासा विवरण

७४/७५ 03/30/2018 - 15:02 PDF icon गााँउपालिका भित्र रहेका विद्यालय कार्यरत शिक्षकहरुको पहिलो चौमालसक निकासा विवरण

Pages

वडा अध्यक्ष र सचिवहरु

वडा अध्यक्षहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
हरि नारायण चौधरी ९८५७०३७१२१
टेक बहादुर गुरुङ्ग ९८५७०३९९१८
टिका राम सापकोटा ९८४७२४६२९६
केशर बहादुर खत्री ९८४७३३४७७७
कुल प्रसाद पौडेल ९८५७०३४०३२

वडा सचिवहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
वृष बहादुर पुलामि ९८५७०३७३००
गंगा घिमिरे ९८47523183
चक्रपाणी पौडेल ९८४७२५५२७९
राजेन्द्र  पौडेल ९८६७१५०८९३
पुष्पा पाण्डे ९८६७१२५७२२

हम्रो कार्यालय रहेको स्थान

मन्त्रालयहरुका Website

महत्वपुर्ण WEBSITES हरु